Eerstelijnspsychologie de Jong

Welkom

Ervaren psycholoog biedt kortdurende oplossingsgerichte hulp binnen generalistische basis-GGZ aan. Dit is de nieuwe naam voor eerstelijns psychologische hulp.

Vergoedingen

Ik, vrijgevestigde, heb met (bijna) alle ziektekostenverzekeraars, en hun "labels", contracten voor 2019 afgesloten. Partijen zoals Zilveren Kruis- Z&Z - Mensis - AnderZorg - CZ - VGN - Multizorg - VGZ - DSW - de Friesland. Bij twijfel bel uw ziektekosten verzekeraar.

Wachtlijst

Die is op dit moment een week.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Mijn kwaliteitsstatuut is per 10-10-2016 goedgekeurd en is bij de praktijk opvraagbaar.

Contact

mobiel: 06-46 19 88 00
e-mail: info@wfdejongpsycholoog.nl

Praktijkgegevens

Drs. Willem F. de Jong
GZ-psycholoog, BIG-registratie 490 340 446 25, AGB-code 94000853

Diversen

Spoedeisende hulp/crises. Soms ontstaat er een ernstige situatie, waarop direct gereageerd moet worden. Buiten de kantoortijden kan ik geen bereikbaarheid garanderen. U belt dan of uw huisarts of Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 020-5235433.

Update website: 01-06-2019