Eerstelijnspsychologie de Jong

Welkom

Ervaren psycholoog biedt kortdurende oplossingsgerichte hulp binnen generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) aan. gb-GGZ is de nieuwe naam voor "eerstelijns psychologische hulp".

Vergoedingen

Ik, vrijgevestigde, heb voor 2021 met onderstaande ziektekostenverzekeraars, en hun "labels", contracten afgesloten. Partijen zoals Achmea (Zilveren Kruis)-ASR -CZ -DSW -ENO iptiQ -Mensis -ONVZ -VGZ -Z&Z. Bij twijfel bel uw ziektekosten verzekeraar. NB...Voor 2021 heb ik met Mensis geen contract afgesloten en ik heb wel een oplossing doorvoor.

Werktijden

Rekening houdend met uw belang, de intensiteit van een consult en mijn leeftijd werk ik van 9 tot 12 uur op Maandag, Woendag en Vrijdag.

Wachtlijst

Die is op dit moment twee weken.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Mijn kwaliteitsstatuut is per 10-12-2019 goedgekeurd en is bij de praktijk opvraagbaar.

Contact

mobiel: 06-46 19 88 00
e-mail: info@wfdejongpsycholoog.nl

Praktijkgegevens

Drs. Willem F. de Jong
GZ-psycholoog, BIG-registratie 490 340 446 25, AGB-code 94000853

Diversen

Spoedeisende hulp/crises. Soms ontstaat er een ernstige situatie, waarop direct gereageerd moet worden. Buiten de kantoortijden kan ik geen bereikbaarheid garanderen. U belt dan of uw huisarts of Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 020-5235433.

Update website: 01-09-2021