Eerstelijnspsychologie de Jong

Welkom


Ervaren psycholoog biedt oplossingen binnen generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) aan, de nieuwe naam voor "eerstelijns psychologische hulp".

In ons vrijblijvende kennismaking gesprek wordt duidelijk dat wij samen verder kunnen met het oplossen van jouw probleem. Dan maken we een vervolg afspraak.

Vergoedingen

Ik, vrijgevestigde, heb voor 2022 met onderstaande ziektekostenverzekeraars en hun "labels" contracten afgesloten. Achmea/ZilverenKruis -ASR -CZ -DSW -ENO -ONVZ -UMC -VGZ - Zorg en Zekerheid. Bij twijfel bel uw ziektekosten verzekeraar.
Uitzondering: Met Mensis is er geen contract afgesloten en ik heb daar een oplossing voor.

Werktijden

Rekening houdend met uw belang, de intensiteit van een consult en mijn leeftijd werk ik van 9 tot 12 uur op Maandag, Woendag en Vrijdag.

Kennismaking gesprek

Dat kan binnen twee weken.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Mijn kwaliteitsstatuut is per 23-02-2022 goedgekeurd, is bij de praktijk opvraagbaar.

Contact

mobiel: 06-46 19 88 00
e-mail: info@wfdejongpsycholoog.nl

Praktijkgegevens

Drs. Willem F. de Jong GZ-psycholoog
BIG-registratie 490 340 446 25, AGB-code 94000853

Diversen

Spoedeisende hulp/crises. Soms ontstaat er een ernstige situatie, waarop direct gereageerd moet worden. Buiten de kantoortijden kan ik geen bereikbaarheid garanderen. U belt dan of uw huisarts of Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 020-5235433.

Update website: 28-07-2023